MÈTODE TET

El com (ensenyar anglès als nens) ho és tot.

Total English Teaching ( TET) és un mètode complet d’ensenyament d’anglès especialment dissenyat per als més petits.

Aquest mètode d’anglès per a nadons presenta totes les estructures gramaticals angleses en contextos reals, significatius i divertits per als nens. És a dir, com se li presentarien a un nen nascut d’una família anglòfona. L’objectiu és aprofitar aquests mesos en què és possible aprendre anglès sense cap esforç. I a més, amb un alt nivell qualitatiu tant fonèticament com de comprensió estructural de la llengua anglesa.

El mètode considera al nen com un individu integral.

D’aquesta manera, el nen experimenta l’idioma a través dels seus sentits, les seves emocions i el seu intel·lecte.

Aprendre anglès mentre es diverteixen!
Un dels principals objectius del mètode Total English Teaching és generar experiències positives que el nen associï amb l’ensenyament de l’anglès. D’aquesta manera afavorim el seu futur aprenentatge. Per això, el mètode busca aconseguir que els nens siguin feliços mentre aprenen anglès.

El teu nadó té la capacitatd’aprendre anglès! … Naturalment i espontàniament, si és estimulat dins dels primers mesos de vida.

Divertint-se amb nosaltres, el teu bebè parlarà anglès amb la mateixa facilitat i pronunciació que un angloparlant.

Total English Teaching és, com bé diu el seu nom, un mètode d’ensenyament completa de la llengua anglesa. És a dir, s’ensenya l’idioma en la seva totalitat, sempre tenint en compte l’entorn en què es mou un nen.

Aquest sistema no considera l’idioma de forma fragmentada, sinó que presenta la totalitat de les estructures gramaticals en contextos reals i significatius per als nens. En altres paraules, la llengua es presenta al nen de la mateixa manera que es presentaria l’idioma anglès a un nadó nascut en una família angloparlant.

Per què anglès per a nadons?…Per tres bones raons

perquè els nens …

• Poden aprendre les estructures gramaticals de l’idioma anglès amb total naturalitat.

Des del naixement i fins als tres anys, el cervell del nadó té la capacitat d’aprendre les estructures gramaticals de més d’un idioma sense esforç i amb naturalitat.

Aquesta capacitat va desapareixent a mesura que complim anys, per això cal aprofitar aquesta etapa, on les estructures gramaticals i la fonètica de més d’un idioma queden gravades per sempre en el seu cervell. L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera per a nens en edat preescolar i escolar va de mica en mica requerint majors esforços.

A través de l’aprenentatge de l’anglès reben una estimulació primerenca, que els facilitarà l’aprenentatge de múltiples activitats intel·lectuals.

Les investigacions demostren que el cervell del nadó creix doblement si l’hi exposa sistemàticament a una segona llengua. Aquesta exposició produeix i reforça connexions neurològiques que faciliten al nadó el seu desenvolupament intel·lectual, no només per a l’aprenentatge d’idiomes, sinó també per a diferents àrees i per a tota la vida.

• Tenen la capacitat d’adquirir la pronunciació d’un angloparlant d’una manera espontània.

Tots els nens balbucegen d’igual forma els primers mesos de vida, sigui quina sigui la llengua dels seus pares i lloc de residència. Són ciutadans del món que es preparen per a aprendre qualsevol idioma:

A partir dels 4 mesos, els nens poden distingir diferents idiomes. També comprenen el significat de paraules i frases.

A partir dels 12 mesos, els nens tenen la capacitat de reproduir amb exactitud sons de qualsevol idioma al qual hagin estat exposats.

Quan ens fem grans les persones perdem la possibilitat de pronunciar certs sons d’un idioma estranger, tal com ho faria una persona nativa.

A més, a través d’aquest sistema, els nens desenvolupen una relació afectiva amb l’idioma, amb els adults i amb els altres nens que comparteixen aquest aprenentatge.

El nostre objectiu és que el nen aprofiti aquesta edat especialment significativa per incorporar la fonologia i estructures gramaticals de la llengua sense cap esforç i aconseguint un alt nivell qualitatiu.

També busquem generar una experiència molt positiva i altament satisfactòria amb el llenguatge per afavorir el seu futur aprenentatge. A través de l’aprenentatge de l’anglès, el nadó rep una estimulació primerenca que li facilita l’aprenentatge de múltiples activitats intel·lectuals.

Utilitzem una metodologia global que es diferent de les tradicionals per tenir un enfocament no fragmentat dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

La mateixa té en compte tant la totalitat de l’alumne (sistema cognitiu, emotiu, psíquic, motriu, etc.) com la totalitat de les estructures gramaticals de la llengua anglesa (present, passat, futur, condicionals, etc.).

Per mitjà de la música, el joc, l’expressió corporal, el llenguatge de signes, els contes i els materials visuals que formen part del seu entorn els nadons aprenen l’anglès de forma divertida i natural, com la llengua materna.

L’avaluació dels processos d’aprenentatge és constant i està present en tot moment.

No obstant això, respectem els temps i ritmes dels nens d’aquesta edat, sense forçar cap tipus de demostració per part d’ells. Cadascun al seu ritme va involucrant-se en el procés d’aprenentatge i, va utilitzant el llenguatge adquirit per comunicar-se en situacions reals (per exemple, expressar emocions, integrar-se en jocs, complir ordres, comunicar-se, etc.).

Des de quina edat ensenyen l’anglès als nens?

Comencem amb nens des dels 4 mesos d’edat, perquè és quan comencen a comprendre significats de paraules o frases. Podrien començar abans si volguessin, perquè segons algunes investigacions ja al cap de 2 mesos de vida els nens distingeixen els fonemes de dos idiomes encara similars (ex. català i espanyol). Com més aviat millor, ja que els nens poden aprendre qualsevol idioma estranger naturalment al mateix temps que la seva llengua materna. Com diuen els investigadors: “És difícil aprendre una llengua estrangera després de la primera. És fàcil aprendre una segona llengua a la vegada que la primera”.


 

Però no són molt petits?

Com més aviat estigui exposat un nen a l’idioma estranger molt millor, ja que les connexions neuronals que no es fan a determinada edat, es perden per sempre.

Per exemple, recordaran que els grans genis de la música van estar en contacte amb ella des del bressol. Generalment els seus pares eren concertistes o professors.


 

Es poden confondre amb l’aprenentatge del castellà o català?

L’ésser humà té la capacitat natural d’aprendre simultàniament més d’un idioma sense confondre. La nostra metodologia respecta els temps de maduració dels nens. Això és important que ho entenguin els pares, ja que no s’ha de pressionar al bebè perquè digui paraules o frases sense desitjar-ho.

 

Els nadons distingeixen perfectament quan se’ls parla en una llengua diferent per diferents persones. L’experiència en les comunitats en què hi ha més d’una llengua oficial és que mai ha suposat un problema. Al contrari, enriqueix la seva capacitat intel·lectual i afavoreix l’aprenentatge en general.


 

Però què pot aprendre un nadó?

Durant el primer any de vida es forma el mapa neurològic auditiu. És en aquest moment quan es graven els sons de l’idioma. En investigacions realitzades a Washington es va descobrir que les estructures gramaticals de l’idioma es graven en la ment del nadó com en un xip d’un ordinador. Per tant, com més aviat hagin après una segona llengua, la faran servir amb més facilitat, ja que podran reproduir les estructures gramaticals de la llengua espontàniament, sense necessitat de recórrer a la memòria, com ho fan els adolescents i els adults.


 

Quins són els continguts de les classes? Què acabaran aprenent?

Els continguts tenen relació amb les matèries que criden l’atenció al nadó. El vocabulari que aprenen els nens està relacionat amb els colors, la roba, els animals, les joguines, el temps, el joc, la casa, l’escola i la família. El més important és:

 

  • que gravaran totes les estructures de l’idioma d’una manera natural.
  • la qualitat que aconseguiran: excel·lent pronunciació i fluïdesa.

 

Però un nen més gran no aprèn més ràpidament?

Un nen més gran ha de desenvolupar estratègies d’aprenentatge diferents. Ha d’estudiar i aprendre de memòria: el vocabulari, els temps, i l’estructura de l’idioma. Per tant, han de pensar en la seva llengua materna i després traduir-lo a l’anglès.

Qui comença de nadó, no ha de pensar en la seva llengua nativa. Directament pensa en anglès, aconseguint millor qualitat en la parla, és a dir: millor pronunciació i més espontaneïtat, igual que un nadiu angloparlant.

Com més tard comença una persona a estudiar anglès, més gran serà la seva necessitat d’haver de recórrer a la memòria havent d’esforçar-se més.

El teu nadó
té la capacitatd'aprendre anglès!

El teu nadó té la capacitatd’aprendre anglès! … Naturalment i espontàniament, si és estimulat dins dels primers mesos de vida.

Divertint-se amb nosaltres, el teu bebè parlarà anglès amb la mateixa facilitat i pronunciació que un angloparlant.

Total English Teaching és, com bé diu el seu nom, un mètode d’ensenyament completa de la llengua anglesa. És a dir, s’ensenya l’idioma en la seva totalitat, sempre tenint en compte l’entorn en què es mou un nen.

Aquest sistema no considera l’idioma de forma fragmentada, sinó que presenta la totalitat de les estructures gramaticals en contextos reals i significatius per als nens. En altres paraules, la llengua es presenta al nen de la mateixa manera que es presentaria l’idioma anglès a un nadó nascut en una família angloparlant.

Per què anglès per a nadons?

Per què anglès per a nadons?…Per tres bones raons

perquè els nens …

• Poden aprendre les estructures gramaticals de l’idioma anglès amb total naturalitat.

Des del naixement i fins als tres anys, el cervell del nadó té la capacitat d’aprendre les estructures gramaticals de més d’un idioma sense esforç i amb naturalitat.

Aquesta capacitat va desapareixent a mesura que complim anys, per això cal aprofitar aquesta etapa, on les estructures gramaticals i la fonètica de més d’un idioma queden gravades per sempre en el seu cervell. L’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera per a nens en edat preescolar i escolar va de mica en mica requerint majors esforços.

A través de l’aprenentatge de l’anglès reben una estimulació primerenca, que els facilitarà l’aprenentatge de múltiples activitats intel·lectuals.

Les investigacions demostren que el cervell del nadó creix doblement si l’hi exposa sistemàticament a una segona llengua. Aquesta exposició produeix i reforça connexions neurològiques que faciliten al nadó el seu desenvolupament intel·lectual, no només per a l’aprenentatge d’idiomes, sinó també per a diferents àrees i per a tota la vida.

• Tenen la capacitat d’adquirir la pronunciació d’un angloparlant d’una manera espontània.

Tots els nens balbucegen d’igual forma els primers mesos de vida, sigui quina sigui la llengua dels seus pares i lloc de residència. Són ciutadans del món que es preparen per a aprendre qualsevol idioma:

A partir dels 4 mesos, els nens poden distingir diferents idiomes. També comprenen el significat de paraules i frases.

A partir dels 12 mesos, els nens tenen la capacitat de reproduir amb exactitud sons de qualsevol idioma al qual hagin estat exposats.

Quan ens fem grans les persones perdem la possibilitat de pronunciar certs sons d’un idioma estranger, tal com ho faria una persona nativa.

A més, a través d’aquest sistema, els nens desenvolupen una relació afectiva amb l’idioma, amb els adults i amb els altres nens que comparteixen aquest aprenentatge.

Objectiu

El nostre objectiu és que el nen aprofiti aquesta edat especialment significativa per incorporar la fonologia i estructures gramaticals de la llengua sense cap esforç i aconseguint un alt nivell qualitatiu.

També busquem generar una experiència molt positiva i altament satisfactòria amb el llenguatge per afavorir el seu futur aprenentatge. A través de l’aprenentatge de l’anglès, el nadó rep una estimulació primerenca que li facilita l’aprenentatge de múltiples activitats intel·lectuals.

Metodologia

Utilitzem una metodologia global que es diferent de les tradicionals per tenir un enfocament no fragmentat dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

La mateixa té en compte tant la totalitat de l’alumne (sistema cognitiu, emotiu, psíquic, motriu, etc.) com la totalitat de les estructures gramaticals de la llengua anglesa (present, passat, futur, condicionals, etc.).

Per mitjà de la música, el joc, l’expressió corporal, el llenguatge de signes, els contes i els materials visuals que formen part del seu entorn els nadons aprenen l’anglès de forma divertida i natural, com la llengua materna.

Avaluació

L’avaluació dels processos d’aprenentatge és constant i està present en tot moment.

No obstant això, respectem els temps i ritmes dels nens d’aquesta edat, sense forçar cap tipus de demostració per part d’ells. Cadascun al seu ritme va involucrant-se en el procés d’aprenentatge i, va utilitzant el llenguatge adquirit per comunicar-se en situacions reals (per exemple, expressar emocions, integrar-se en jocs, complir ordres, comunicar-se, etc.).

Preguntes freqüents

Des de quina edat ensenyen l’anglès als nens?

Comencem amb nens des dels 4 mesos d’edat, perquè és quan comencen a comprendre significats de paraules o frases. Podrien començar abans si volguessin, perquè segons algunes investigacions ja al cap de 2 mesos de vida els nens distingeixen els fonemes de dos idiomes encara similars (ex. català i espanyol). Com més aviat millor, ja que els nens poden aprendre qualsevol idioma estranger naturalment al mateix temps que la seva llengua materna. Com diuen els investigadors: “És difícil aprendre una llengua estrangera després de la primera. És fàcil aprendre una segona llengua a la vegada que la primera”.


 

Però no són molt petits?

Com més aviat estigui exposat un nen a l’idioma estranger molt millor, ja que les connexions neuronals que no es fan a determinada edat, es perden per sempre.

Per exemple, recordaran que els grans genis de la música van estar en contacte amb ella des del bressol. Generalment els seus pares eren concertistes o professors.


 

Es poden confondre amb l’aprenentatge del castellà o català?

L’ésser humà té la capacitat natural d’aprendre simultàniament més d’un idioma sense confondre. La nostra metodologia respecta els temps de maduració dels nens. Això és important que ho entenguin els pares, ja que no s’ha de pressionar al bebè perquè digui paraules o frases sense desitjar-ho.

 

Els nadons distingeixen perfectament quan se’ls parla en una llengua diferent per diferents persones. L’experiència en les comunitats en què hi ha més d’una llengua oficial és que mai ha suposat un problema. Al contrari, enriqueix la seva capacitat intel·lectual i afavoreix l’aprenentatge en general.


 

Però què pot aprendre un nadó?

Durant el primer any de vida es forma el mapa neurològic auditiu. És en aquest moment quan es graven els sons de l’idioma. En investigacions realitzades a Washington es va descobrir que les estructures gramaticals de l’idioma es graven en la ment del nadó com en un xip d’un ordinador. Per tant, com més aviat hagin après una segona llengua, la faran servir amb més facilitat, ja que podran reproduir les estructures gramaticals de la llengua espontàniament, sense necessitat de recórrer a la memòria, com ho fan els adolescents i els adults.


 

Quins són els continguts de les classes? Què acabaran aprenent?

Els continguts tenen relació amb les matèries que criden l’atenció al nadó. El vocabulari que aprenen els nens està relacionat amb els colors, la roba, els animals, les joguines, el temps, el joc, la casa, l’escola i la família. El més important és:

 

  • que gravaran totes les estructures de l’idioma d’una manera natural.
  • la qualitat que aconseguiran: excel·lent pronunciació i fluïdesa.

 

Però un nen més gran no aprèn més ràpidament?

Un nen més gran ha de desenvolupar estratègies d’aprenentatge diferents. Ha d’estudiar i aprendre de memòria: el vocabulari, els temps, i l’estructura de l’idioma. Per tant, han de pensar en la seva llengua materna i després traduir-lo a l’anglès.

Qui comença de nadó, no ha de pensar en la seva llengua nativa. Directament pensa en anglès, aconseguint millor qualitat en la parla, és a dir: millor pronunciació i més espontaneïtat, igual que un nadiu angloparlant.

Com més tard comença una persona a estudiar anglès, més gran serà la seva necessitat d’haver de recórrer a la memòria havent d’esforçar-se més.

Total English Teaching - Hat Song

Testimonis