LLAR D’INFANTS ANCA

La Llar d’infants Anca és una entitat privada (que no té ajuda de cap organisme oficial)
i actualment es l’única guarderia bilingüe català-anglès de Mataró.

Tenim mes de 15 anys d’experiència, ja que la nostra escola va obrir les seves portes l’any 2004.

El model d’escola:

El nostre model de guarderia es configura amb les següents característiques :

  • Te una línia i uns criteris d’actuació dirigits a un millor desenvolupament del nen/a.
  • Possibilita una vida col·lectiva al compartir diferents activitats amb altres nens/es.
  • Te uns espais adequats a les necessitats infantils.
  • Està equipada amb un material que facilita l’aprenentatge dels petits/es.
  • Funciona amb una organització que permet aconseguir els objectius tant dels pares com dels nens/es.
  • Disposa de professorat preparat i disposat a contribuir en l’educació dels petits/es.
  • Col·laborem en estreta complicitat amb els pares, als qui dediquem una atenció tan important com als nens.

Nosaltres volem que els infants creixin assolint sempre una confiança mes gran en ells mateixos, aquella confiança que permetrà a cada un d’ells, treure el màxim profit de les seves capacitats.

El cervell d’un infant es desenvolupa amb molta rapidesa en el decurs de tot el període de la seva infantesa, però sobretot durant els dos primers anys. En aquest ràpid creixement, es produeix també el desenvolupament de la seva capacitat d’adaptació, la seva sensibilitat i també la seva vulnerabilitat. Es una etapa que passa molt ràpidament a l’infantessa i si no fem cas a la seva necessitat d’estímuls mentals es com si li haguéssim tret alguna cosa de gran valor i importància.

L'objectiu formatiu

L’objectiu de la nostra escola bressol, es el d’aconseguir que quan els nens/nenes finalitzin la seva estada dins del centre, tinguin un domini de la llengua anglesa de manera que no tinguin cap problema per a continuar els seus estudis amb anglès.

Nosaltres apostem per una educació bilingüe a partir d’edats primerenques, que facilitarà l’aprenentatge de l’idioma i la seva pronunciació.

Inmersió Linguística

El mètode escollit perquè els nens i nenes se sentin còmodes i no confosos ni pressionats amb una nova llengua, es la immersió lingüística que es, introduir els idiomes amb naturalitat.

Iniciar l’aprenentatge d’una llengua estrangera a l’educació infantil permet fixar unes bases solides des del punt de vista auditiu i fonètic.

Entre els primers 5 anys, els infants gaudeixen d’una plasticitat perceptiva que afavoreix la capacitat de comunicar-se sense inhibicions. A mes a mes, aquesta ductilitat i hem d’afegir l’interès que senten per totes les formes d’expressió verbals i no verbals. L’experiència demostra que l’inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’educació infantil es tan factible com positiva i enriquidora.

Anglès-català

Impartim l’anglès com un idioma quotidià i habitual, combinant-lo paritàriament amb el català.