Educació bilingüe català-anglès
Confort
Seguretat
Alimentació ecològica

Educació bilingüe català-anglès

Es recorda que l’escola és bilingüe català-anglès.
La introducció de l’idioma anglès es fa des del primer dia del curs compaginat amb el català per un millor enteniment.

Programació de les activitats amb anglès

Dilluns: Psicomotricitat, Audicions de peces clàssiques i de cançons entonades
Dimarts: Estimulació dels sentits
Dimecres: Psicomotricitat
Dijous: Jocs de falda, Els contes de la classe
Divendres: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los, cançons populars angleses, ballar amb les cançons).

A les tardes: Exploració d’objectes, joguines i materials

Dilluns: Psicomotricitat
Dimarts: Experimentació ,Descoberta de l’entorn natural i social, (activitats relacionades amb les estacions ,festes, etc)
Dimecres: Psicomotricitat,Expressió oral (contes, observar i comentar fotografies, etc)
Dijous: Plàstica
Divendres: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los ,cançons populars angleses ,ballar amb les cançons)
A les tardes: Exploració d’objectes, joguines i materials

Dilluns matí: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los, cançons populars angleses, ballar amb les cançons)
Dilluns tarda: Expressió oral, (contes, històries, diàlegs, etc)
Dimarts matí: Psicomotricitat , experimentació
Dimarts tarda: Motricitat fina, Kumon
Dimecres matí: Unitat didàctica , llenguatge plàstic
Dimecres tarda: Targetes de vocabulari
Dijous matí: Psicomotricitat , contes interactius (on l’eix principal es el nen que s’incorpora dintre de l’acció)
Dijous tarda: Dibuix lliure
Divendres matí: Francès
Divendres tarda: Joc didàctic

De 0 a 1 any

Dilluns: Psicomotricitat, Audicions de peces clàssiques i de cançons entonades
Dimarts: Estimulació dels sentits
Dimecres: Psicomotricitat
Dijous: Jocs de falda, Els contes de la classe
Divendres: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los, cançons populars angleses, ballar amb les cançons).

A les tardes: Exploració d’objectes, joguines i materials

De 1 a 2 anys

Dilluns: Psicomotricitat
Dimarts: Experimentació ,Descoberta de l’entorn natural i social, (activitats relacionades amb les estacions ,festes, etc)
Dimecres: Psicomotricitat,Expressió oral (contes, observar i comentar fotografies, etc)
Dijous: Plàstica
Divendres: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los ,cançons populars angleses ,ballar amb les cançons)
A les tardes: Exploració d’objectes, joguines i materials

De 2 a 3 anys

Dilluns matí: Música (aprendre els instruments musicals i tocar-los, cançons populars angleses, ballar amb les cançons)
Dilluns tarda: Expressió oral, (contes, històries, diàlegs, etc)
Dimarts matí: Psicomotricitat , experimentació
Dimarts tarda: Motricitat fina, Kumon
Dimecres matí: Unitat didàctica , llenguatge plàstic
Dimecres tarda: Targetes de vocabulari
Dijous matí: Psicomotricitat , contes interactius (on l’eix principal es el nen que s’incorpora dintre de l’acció)
Dijous tarda: Dibuix lliure
Divendres matí: Francès
Divendres tarda: Joc didàctic

Material escolar

 

El nostre material escolar està estructurat en tres conceptes :

 1. Aigua
 2. Terra
 3. Aire

... Què treballem durant tot el curs, amb totes les edats

S’inclou en aquesta àrea tot allò que fa referència al propi cos, al seu coneixement i a tot allò que el pot afectar. L’infant s’adonarà de les seves possibilitats i s’anirà descobrint com a persona.

L’entorn que interactua amb el nen/a, les persones que l’envolten i els objectes i elements que hi ha, com ara la natura, incideixen en el seu desenvolupament. L’infant tindrà la possibilitat d’actuar, observar, comparar… i així formar la seva autoestima i les seves relacions afectives.

Es refereix a les diferents formes de comunicació que s’estableix entre els infants i l’entorn. Amb aquestes formes de comunicació:1) el llenguatge verbal, 2) musical,3) plàstic i 4) matemàtic, l’infant podrà representar i manipular la realitat que l’envolta. Aquests llenguatges no es donen mai per separat, sempre s’interrelacionen els uns amb els altres.

3.1. Llenguatge verbal

Referits a procediments:

 • entendre les intencions comunicatives de les altres persones pel gest i l’entonació.
 • adonar-se dels sorolls del propi cos (riure, plorar, esternudar, etc.) i dels de la natura (pluja, vent, etc.)
 • interpretar l’activitat gestual i oral de la persona educadora referida a situacions ordinàries.
 • interpretar, orientant-se pel context, expressions que habitualment utilitzen les persones per saludar, acomiadar-se, etc.
 • descobrir diferents possibilitats d’improvisar i de combinar sons o paraules per divertir-se i divertir a les altres persones.

Referits a actituds:

 • escoltar atentament una explicació curta.
 • mostrar interès per la comunicació i fer atenció a les demanades i les explicacions de les altres persones.

fer atenció als requeriments de les altres persones.


3.2. Llenguatge musical

Referits a procediments:

 • manifestar diferents estats emocionals (placidesa, relaxació, tristesa, alegria…) provocats per la modulació de la veu humana o per la música.

reconèixer cantarelles, cançons i ritmes molt coneguts.

Referits a actituds:

 • utilitzar la veu, la cançó i la dansa com a mitjans d’expressió i comunicació.
 • gaudir de les activitats musicals.
 • escoltar amb atenció les cançons que canten els docents.

3.3. Llenguatge plàstic

Referits a procediments:

 • experimentar les sensacions que produeixen les diverses propietats del materials: plaer o deplaer en la textura, la consistència, el color, etc.
 • establir contactes amb els materials, treballant cada sentit de manera aïllada i conjuntament, de forma espontània.
 • manipular, de manera directa i lliure, materials i objectes sense perjudicis ni temors.
 • experimentar diferents materials amb el propi cos, com a primera eina, en espais preferentment amplis, sense intencions determinades.
 • experimentar la ductilitat i la textura de pastes moldelables i la resistència i la duresa d’altres materials: fusta, cartró…
 • fer servir materials i objectes diversos d’us quotidià i de rebuig per a la pròpia producció plàstica.
 • manipular la pintura de manera espontània.

Referits a actituds:

 • gaudir d’un ambient estèticament agradable, equilibrat i harmònic.
 • interessar-se pel descobriment de l’entorn.
 • interessar-se pel descobriment d’imatges reproduïdes en llibres i làmines.
 • mantenir durant una estona l’atenció i l’acció sobre materials, tot explorar-los, i arribar a un resultat.
 • demanar ajut i rebre’l, si cal.
 • participar en activitats col•lectives, compartint el material progressivament.

3.4. Llenguatge matemàtic

Referits a procediments:

 • manipular els objectes mirant, palpant, ensumant, escoltant, per tal de descobrir-li els aspectes qualitatius.
 • verificar amb tempteig les qualitats d’aquests elements.

4.1. Educació per a la diversitat                                                              

Intentem que els infants visquin amb naturalitat els trets que ens distingeixen els uns dels altres. Per això els materials, les joguines i les activitats estan adreçades cap a aquest objectiu. Treballem amb instruments musicals de diferents països, imatges de nens i nenes de moltes races…


4.2. Educació per a la convivència

Qualsevol situació de conflicte entre els infants ens pot ser útil per afavorir un model de convivència positiu. Partint del mateix conflicte, reflexionem amb els infants sobre les seves causes i les solucions possibles.


4.3. Educació per a la salut

Garantim una dieta equilibrada, respectem uns horaris de descans, estem atents a l’estat emocional dels infants, mantenim una bona higiene dels espais i dels materials, i procurem un ambient agradable pels infants a tots els efectes.


4.4. Educació mediambiental

Fem servir materials de rebuig per tal d’explorar-los, modificar-los i transformar-los, de manera que donem a l’infant la imatge que hi ha productes que es poden reutilitzar.


4.5. Educació moral i cívica

Treballem algunes accions socials que els infants han de percebre i interioritzar des de ben petits:

 • llençar papers a la paperera.
 • saber esperar el seu torn.
 • saludar i acomiadar-se.
 • donar les gràcies, etc.
Descoberta d’un mateix

S’inclou en aquesta àrea tot allò que fa referència al propi cos, al seu coneixement i a tot allò que el pot afectar. L’infant s’adonarà de les seves possibilitats i s’anirà descobrint com a persona.

Descoberta de l’entorn
natural i social

L’entorn que interactua amb el nen/a, les persones que l’envolten i els objectes i elements que hi ha, com ara la natura, incideixen en el seu desenvolupament. L’infant tindrà la possibilitat d’actuar, observar, comparar… i així formar la seva autoestima i les seves relacions afectives.

Intercomunicació
i llenguatges

Es refereix a les diferents formes de comunicació que s’estableix entre els infants i l’entorn. Amb aquestes formes de comunicació:1) el llenguatge verbal, 2) musical,3) plàstic i 4) matemàtic, l’infant podrà representar i manipular la realitat que l’envolta. Aquests llenguatges no es donen mai per separat, sempre s’interrelacionen els uns amb els altres.

3.1. Llenguatge verbal

Referits a procediments:

 • entendre les intencions comunicatives de les altres persones pel gest i l’entonació.
 • adonar-se dels sorolls del propi cos (riure, plorar, esternudar, etc.) i dels de la natura (pluja, vent, etc.)
 • interpretar l’activitat gestual i oral de la persona educadora referida a situacions ordinàries.
 • interpretar, orientant-se pel context, expressions que habitualment utilitzen les persones per saludar, acomiadar-se, etc.
 • descobrir diferents possibilitats d’improvisar i de combinar sons o paraules per divertir-se i divertir a les altres persones.

Referits a actituds:

 • escoltar atentament una explicació curta.
 • mostrar interès per la comunicació i fer atenció a les demanades i les explicacions de les altres persones.

fer atenció als requeriments de les altres persones.


3.2. Llenguatge musical

Referits a procediments:

 • manifestar diferents estats emocionals (placidesa, relaxació, tristesa, alegria…) provocats per la modulació de la veu humana o per la música.

reconèixer cantarelles, cançons i ritmes molt coneguts.

Referits a actituds:

 • utilitzar la veu, la cançó i la dansa com a mitjans d’expressió i comunicació.
 • gaudir de les activitats musicals.
 • escoltar amb atenció les cançons que canten els docents.

3.3. Llenguatge plàstic

Referits a procediments:

 • experimentar les sensacions que produeixen les diverses propietats del materials: plaer o deplaer en la textura, la consistència, el color, etc.
 • establir contactes amb els materials, treballant cada sentit de manera aïllada i conjuntament, de forma espontània.
 • manipular, de manera directa i lliure, materials i objectes sense perjudicis ni temors.
 • experimentar diferents materials amb el propi cos, com a primera eina, en espais preferentment amplis, sense intencions determinades.
 • experimentar la ductilitat i la textura de pastes moldelables i la resistència i la duresa d’altres materials: fusta, cartró…
 • fer servir materials i objectes diversos d’us quotidià i de rebuig per a la pròpia producció plàstica.
 • manipular la pintura de manera espontània.

Referits a actituds:

 • gaudir d’un ambient estèticament agradable, equilibrat i harmònic.
 • interessar-se pel descobriment de l’entorn.
 • interessar-se pel descobriment d’imatges reproduïdes en llibres i làmines.
 • mantenir durant una estona l’atenció i l’acció sobre materials, tot explorar-los, i arribar a un resultat.
 • demanar ajut i rebre’l, si cal.
 • participar en activitats col•lectives, compartint el material progressivament.

3.4. Llenguatge matemàtic

Referits a procediments:

 • manipular els objectes mirant, palpant, ensumant, escoltant, per tal de descobrir-li els aspectes qualitatius.
 • verificar amb tempteig les qualitats d’aquests elements.
Eixos transversals

4.1. Educació per a la diversitat                                                              

Intentem que els infants visquin amb naturalitat els trets que ens distingeixen els uns dels altres. Per això els materials, les joguines i les activitats estan adreçades cap a aquest objectiu. Treballem amb instruments musicals de diferents països, imatges de nens i nenes de moltes races…


4.2. Educació per a la convivència

Qualsevol situació de conflicte entre els infants ens pot ser útil per afavorir un model de convivència positiu. Partint del mateix conflicte, reflexionem amb els infants sobre les seves causes i les solucions possibles.


4.3. Educació per a la salut

Garantim una dieta equilibrada, respectem uns horaris de descans, estem atents a l’estat emocional dels infants, mantenim una bona higiene dels espais i dels materials, i procurem un ambient agradable pels infants a tots els efectes.


4.4. Educació mediambiental

Fem servir materials de rebuig per tal d’explorar-los, modificar-los i transformar-los, de manera que donem a l’infant la imatge que hi ha productes que es poden reutilitzar.


4.5. Educació moral i cívica

Treballem algunes accions socials que els infants han de percebre i interioritzar des de ben petits:

 • llençar papers a la paperera.
 • saber esperar el seu torn.
 • saludar i acomiadar-se.
 • donar les gràcies, etc.